Kritéria k přijímání žáků do 1. tříd na ZŠ Měřín


Kritéria k přijímání žáků do 1. tříd na ZŠ Měřín


Jediným kritériem pro přijetí dítěte do 1. třídy je jeho trvalé bydliště. Přednostně budou přijaty děti z Měřína a těchto spádových obcí:


 • Blízkov
 • Černá
 • Dědkov
 • Geršov
 • Horní Radslavice
 • Chlumek
 • Kochánov
 • Meziříčko
 • Milíkov
 • Netín
 • Nová Zhoř
 • Otín
 • Pavlínov
 • Pohořílky
 • Stránecká Zhoř


Třídy se naplňují do počtu 30 žáků.