Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny 

na školní rok 2023/2024

bude probíhat on-line v termínu od pátku 12. 5. 2023 do pondělí 28. 8. 2023, případně osobně v pondělí 28. 8. 2023 od 12.00 h do 16.00 h ve školní družině.

 

On-line přihlašujte své děti pomocí odkazu:

Přihláška

nejpozději 28. 8. 2023. 


Přihlášení do družiny bude potvrzeno emailem během června nebo srpna.

Vytištěnou a řádně vyplněnou přihlášku v tomto případě odevzdáte v den nástupu dítěte do školy nebo zašlete na email: eva.rozmarinova@zsmerin.cz. V jiném případě bude rezervované místo pro vaše dítě uvolněno dalšímu zájemci.  Přihláška a další dokumenty ke stažení na: Dokumenty ŠD.


Pokud své dítě přihlásíte online, nemusíte chodit na zápis osobně. 


Po 28. 8. 2023 bude dítě možné do ŠD přihlásit v případě, že bude volné místo. 

        

Seznam přijatých žáků a jejich rozdělení do jednotlivých oddělení najdete 4. 9. ve škole na nástěnce v přízemí 1. stupně nebo ve vchodu do školní družiny.

 

Pravidla pro přijímání žáků do školní družiny:

Do školní družiny budou žáci přijímáni v tomto pořadí do naplnění kapacity: 

1) Žáci prvních tříd k pravidelné docházce. (Pravidelnou docházkou se rozumí minimálně čtyři dny v týdnu). 

2) Žáci druhých tříd k pravidelné docházce. 

3) Žáci třetích tříd k pravidelné docházce (do naplnění kapacity školní družiny, rozhodující bude délka pobytu v ŠD, dopravní dostupnost, mladší sourozenec v ŠD). 

4) Žáci vyšších ročníků k pravidelné docházce (pouze v případě volné kapacity, rozhodující bude délka pobytu v ŠD, dopravní dostupnost, mladší sourozenec v ŠD). 

 

Rozhodujícím kritériem je datum podání řádně vyplněné přihlášky včetně času odchodu dítěte ze školní družiny. Úprava času odchodu je následně možná kdykoliv písemně po domluvě s vychovatelkou. 

 

O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy. O zařazení do jednotlivých oddělení rozhoduje vedoucí vychovatelka. 

 

Žáci nezapsaní k pravidelné docházce (čekající na kroužky, po kroužcích, po náboženství, apod.) se mohou zúčastnit činností školní družiny, pokud počet dětí v oddělení v danou dobu nepřesáhne 25, a to na základě předchozí domluvy zákonných zástupců s vedením ŠD, za předpokladu, že budou žáci dbát pokynů vychovatelky a dodržovat stanovená pravidla jednotlivých oddělení.