Zápis do školní družiny na školní rok 2018/19 18.6.2018

Zápis do školní družiny

na školní rok 2018/19

 

ve středu 29. 8. 2018 od 9.00 - 11.00 a 13.00 - 16.00 h v 1. oddělení školní družiny (dole)

 

V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete zápisu zúčastnit, lze předběžně přihlásit dítě na email: eva.rozmarinova@zsmerin.cz nejpozději 29. 8. 2018, v emailu je třeba uvést jméno dítěte, třídu, pravděpodobnou dobu odchodu dítěte ze školní družiny (bez těchto údajů nemůže být dítě přihlášeno), do předmětu zprávy napište: přihláška. Řádně vyplněnou přihlášku v tomto případě odevzdáte v den nástupu dítěte do školy. V jiném případě bude rezervované místo pro vaše dítě uvolněno dalšímu zájemci.  Přihláška a další dokumenty ke stažení na: http://www.zsmerin.cz/svp-skolni-druziny. 

 

V době zápisu bude možné přihlásit i obědy ve školní jídelně.

 

Po 29. 8. 2018 bude dítě možné do ŠD přihlásit, pouze pokud bude volné místo.

 

        Seznam přijatých žáků a jejich rozdělení do jednotlivých oddělení najdete 3. 9. ve škole na nástěnce

u 1. oddělení školní družiny.

 

Pravidla pro přijímání žáků do školní družiny

 

Do školní družiny budou žáci přijímáni v tomto pořadí do naplnění kapacity:

1) Žáci prvních tříd

2) Žáci druhých tříd k pravidelné docházce. (Pravidelnou docházkou se rozumí minimálně tři dny v týdnu         nejméně do 14.00 h).

3) Žáci třetích tříd k pravidelné docházce (do naplnění kapacity školní družiny, rozhodující bude délka pobytu v ŠD, dopravní dostupnost, mladší sourozenec v ŠD).

4) Žáci vyšších ročníků k pravidelné docházce (pouze v případě volné kapacity, rozhodující bude délka pobytu v ŠD, dopravní dostupnost, mladší sourozenec v ŠD).

5) V případě volné kapacity mohou být poté zapsáni i žáci, kteří nesplňují podmínku pravidelné docházky (méně dní v týdnu, kratší doba).

Rozhodujícím kritériem je datum a čas podání řádně vyplněné přihlášky včetně času odchodu dítěte ze školní družiny, případně datum a čas předběžného přihlášení prostřednictvím emailu. Úprava času odchodu je následně možná kdykoliv písemně po domluvě s vychovatelkou.

 

O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy. O zařazení do jednotlivých oddělení rozhoduje vedoucí vychovatelka.

 

Žáci nezapsaní k pravidelné docházce (čekající na kroužky, po kroužcích, po náboženství, apod.) se mohou zúčastnit činností školní družiny, pokud počet dětí v oddělení v danou dobu nepřesáhne 25, a to na základě předchozí domluvy zákonných zástupců s vedením ŠD, za předpokladu, že budou žáci dbát pokynů vychovatelky a dodržovat stanovená pravidla jednotlivých oddělení. 

 

 

 

Od září 2018 dochází ke změně výše poplatku za školní družinu a způsobu jeho vybírání:

Měsíční částka je stanovena na 100,- Kč za měsíc.

Poplatek za pobyt žáka v odpolední ŠD se platí předem ve dvou splátkách pouze vedoucí vychovatelce v předem určených dnech a čase.

Splatnost 1. částky za období září až prosinec je do 20. září, je možné ji uhradit u zápisu nebo 3. 9. dopoledne.

Splatnost 2. částky za období leden až červen do 20. ledna.

O době, kdy bude možné dále poplatek zaplatit, budou rodiče informováni na začátku září a ledna ve školní družině nebo na webových stránkách školy.

Docházka do ranní družiny je zdarma.

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy v Měříně...

Dnes je 21. července 2018
Svátek má Vítězslav